image

Contact us

ติดต่อเรา

Address

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม) 155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ
อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50100

เบอร์ติดต่อ

Office: 081-969-6919

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
Pic