About Privilege Card Promotion News Member Login

About Privilege Card

Privilege Card คือบัตรที่ เชื่อมโยง ระหว่างผู้ประกอบการและอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือทั้ง 7 เครือข่ายมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริง พร้อมการบริการที่รวดเร็วด้วย การทำงานแบบ One-Stop Service ที่จะเข้าถึงทุกภาคส่วนการทำงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ ทั้งบริการให้คำปรึกษาด้านแผนธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้ห้อง Laboratory เพื่อการ Testing รมถึงงานบริการอื่นๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้อย่าง Privilege

Condition

  • 1. ใช้เมื่อซื้อสินค้า/เข้าบริการ กับทางอุทยานวิทยาศาสตร์ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ
  • 2. โปรดแสดงบัตรก่อนใช้บริการแก่พนักงานทุกครั้งหรือรหัสประจำตัวสำหรับบัตรแต่ละใบเพื่อเป็นการยืนยันผู้ถือ
  • 3. บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่มกับส่วนลดอื่นๆ
  • 4. บัตรมีอายุการใช้งาน 3 ปี
  • 5. สมาชิกสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการใช้บัตรได้ที่ www.nsp.co.th หรือแอพพลิเคชั่น บน iOS หรือ Android
  • 6. สิทธิพิเศษบางรายการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด


Contact Us

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)

ชั้น 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053-942088-91 ต่อ 208

มือถือ : 081-9696919

แฟกซ์ : 053-942088-91 ต่อ 413

Email : [email protected]วันนี้ : 6 คน
เมื่อวาน : 58 คน
เดือนนี้: 4,753 คน
ปีนี้ : 3,959 คน
ทั้งหมด : 3,959 คน