NEWS
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินหน้าจัดงานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2558 \"มหกรรมเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน\"

เมื่อวันที่ 26 - 27 กันยายน ที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินหน้าจัดงานมหกรรมนวัตกรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2558 "มหกรรมเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน" หวังเพิ่มมูลค่าของผลิตผลการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพและมูค่าของอาหารตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทนานไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, รศ. ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะผู้บริหารและผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค, ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา, สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

Contact Us

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)

ชั้น 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053-942088-91 ต่อ 208

มือถือ : 081-9696919

แฟกซ์ : 053-942088-91 ต่อ 413

Email : [email protected]วันนี้ : 6 คน
เมื่อวาน : 58 คน
เดือนนี้: 4,753 คน
ปีนี้ : 3,959 คน
ทั้งหมด : 3,959 คน