NEWS
กระทรวงวิทย์ นำทัพสื่อมวลชนยี่ยมชมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ

28 สิงหาคม 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยประชาสัมพันธ์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง เยี่ยมชมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ หนึ่งในกลไกส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ทำหน้าที่ผลักดันผลงานวิจัยและพัฒนาจากสถานศึกษาไปพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของภาคเอกชนในภาคเหนือ ตลอดจนบริการด้านวิจัยพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรมและสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์และทคโนโลยีในการขับเคลื่อนแก่ภาคเอกชน

Contact Us

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)

ชั้น 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053-942088-91 ต่อ 208

มือถือ : 081-9696919

แฟกซ์ : 053-942088-91 ต่อ 413

Email : [email protected]วันนี้ : 6 คน
เมื่อวาน : 58 คน
เดือนนี้: 4,753 คน
ปีนี้ : 3,959 คน
ทั้งหมด : 3,959 คน