NEWS
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จัดงานแถลงข่าว \"มหกรรมนวัตกรรมไทย 3 ภูมิภาค ประจำปี 2558\"

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จัดงานแถลงข่าว "มหกรรมนวัตกรรมไทย 3 ภูมิภาค ประจำปี 2558" โดยได้รับมอบหมายจาก สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

นำโดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ (ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ), ผศ.ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย (ผจก.สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) และ อ.วรสันต์ โสภณ รองผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมแถลงข่าว

ซึ่ง "มหกรรมนวัตกรรมภาคเหนือ ประจำปี 2558" จะจัดขึ้นในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 ณ เชียงใหม่ฮอล ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

Contact Us

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)

ชั้น 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053-942088-91 ต่อ 208

มือถือ : 081-9696919

แฟกซ์ : 053-942088-91 ต่อ 413

Email : [email protected]วันนี้ : 6 คน
เมื่อวาน : 58 คน
เดือนนี้: 4,753 คน
ปีนี้ : 3,959 คน
ทั้งหมด : 3,959 คน