NEWS
อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือดำเนินการก่อสร้างรุดหน้าไปกว่า 15% แล้ว

2 พฤษภาคม 2559 - ขณะนี้อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ดำเนินการก่อสร้างรุดหน้าไปกว่า 15% แล้ว โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนางานวิจัยจากภาครัฐและภาคการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนทำวิจัยและพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ในภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่และสนับสนุนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยั่งยืน 

นอกจากนี้ยังมีบริการจัดสรรพื้นที่ให้เช่า การให้บริการห้องประชุมสัมมนา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แบบครบวงจร

อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2561

Contact Us

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)

ชั้น 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053-942088-91 ต่อ 208

มือถือ : 081-9696919

แฟกซ์ : 053-942088-91 ต่อ 413

Email : [email protected]วันนี้ : 6 คน
เมื่อวาน : 58 คน
เดือนนี้: 4,753 คน
ปีนี้ : 3,959 คน
ทั้งหมด : 3,959 คน