NEWS
การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

(ประมวลภาพ) การประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) ครั้งที่ 3 ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้แทนจากผู้ควบคุมงาน ผู้แทนจากผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้แทนจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) ร่วมประชุมและสำรวจความก้าวหน้าของการก่อสร้างอาคารฯ โดยผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดี

Contact Us

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)

ชั้น 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 053-942088-91 ต่อ 208

มือถือ : 081-9696919

แฟกซ์ : 053-942088-91 ต่อ 413

Email : [email protected]วันนี้ : 6 คน
เมื่อวาน : 58 คน
เดือนนี้: 4,753 คน
ปีนี้ : 3,959 คน
ทั้งหมด : 3,959 คน